Bisha Farxada leh ee Bebe Moore Campbell Bisha Wacyigelinta Caafimaadka Maskaxda! Dhammaan carruurta waxay mudan yihiin naxariis, badbaado, meelo soo dhawayn leh oo ay ku koraan.

Caawinta qalalaasaha

Meelo rajo laga helo inta lagu jiro xaalad degdeg ah oo caafimaadka dhimirka ah

Haddii adiga ama qof aad taqaan uu ku jiro dhibaato oo uu u baahan yahay gargaar degdeg ah, agabyada soo socda ayaa ku caawin kara. Khatar degdeg ah, wac 911.

Taageerada qalalaasaha

Kahortagga iyo taageerada is-dilka

  • Ka-hortagga Is-dilka Qaranka iyo Khadka Nolosha Dhibaatada adigoo wacaya ama fariin u diraya 988
    • Fadlan ogow in wicidaada lagu soo celin doono iyadoo lagu salaynayo nambarka aagga taleefankaaga - tusaale ahaan unug leh koodka aagga ka baxsan gobolka ayaa loo jihaysan doonaa kheyraadka gobolkaas.

Hantida qaranka

Waxaa maalgeliyay Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka, Xadgudubka Walaxda iyo Maamulka Adeegga Caafimaadka Maskaxda (SAMHSA)