Talo ku socota carruurta iyo dhallinta murugada iyo khasaaraha ku jira

Halkan waxaa ah fikrado deg-deg ah oo ku saabsan ficillada aad la qaadi karto ilmahaaga ka dib gudbinta, ama isbeddel weyn oo aad ku sameyso kuwa aad jeceshahay sida beddelka qoysaska korinta, furiinka, iyo ku lug lahaanshaha nidaamka caddaaladda.