Dhammaan carruurta waxay mudan yihiin naxariis, badbaado, meelo soo dhawayn leh oo ay ku koraan.

Barnaamij cusub oo loogu talagalay helitaanka degdegga ah ee daryeelka

Loogu talagalay in lagu dhimo wakhtiyada sugitaanka ee fadhiyada daawaynta ilmaha, Xarunta Washburn ee Carruurta ayaa dhawaan bilowday barnaamijka Helitaanka Degdegga ah iyada oo la kaashanaysa Medica.

Barnaamijka Helitaanka Degdegga ah waxa uu taageeraa carruurta ay la kulmaan caqabado caafimaad maskaxeed oo khafiif ah ama culaysyo nololeed oo xaaladeed. Waxay siisaa qiimayn kooban oo caafimaadka dhimirka ah iyo helitaanka daryeelka kiliinikada ee carruurta da'doodu tahay 5-17 kuwaas oo ka faa'iidaysan kara faragelinta daawaynta muddada-gaaban (illaa lix fadhi).

Marka ilmuhu la kulmo arrin fudud oo caafimaadka dhimirka ah, waxaan rabnaa inaan bixino daryeel caafimaad dhimir oo degdeg ah, muddo gaaban ah ka hor inta aysan caqabadahoodu sii weynaan, waxaa sharraxay Dr. Rachael Krahn, Isku-duwaha Xarunta Caafimaadka ee Xarunta Washburn ee Adeegyada Bukaan-socodka. Iskaashigan iyo barnaamijkan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si wanaagsan u daboolno baahida bulshada.Barnaamijku waxa uu higsanayaa in la dhimo xaddiga wakhtiga sugitaanku ay ku qaadanayso carruurta iyo qoysaska si ay u helaan caawimada caqabadaha caafimaadka dhimirka ee khafiifka ah ama culayska nolosha ee xaaladeed. Hadda adeegyada Helitaanka Degdegga ah waxaa heli kara oo keliya qoysaska ka diiwaangashan Caymiska Medica.

Wax badan ka baro Helitaanka Degdegga ah ama haddii aad xiisaynayso adeegyada kala xidhiidh Mardi Shanahan 612.400.6859.