May yog ib lub Hlis Ntuj! Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

Koj muaj tsim vam cia

Koj ua ib feem ntawm zaj dabneeg thaum koj sib sau ua ib supporter. Koj tsim ntau vam cia rau cov me nyuam thiab tsev neeg thaum koj nqis rau hauv ib qho kev tshwm sim thiab timkhawv li cas generosity fuels peb lub hom phiaj. Cia peb koom tes nrog koj nrhiav tau txoj cai rau koj thiab koj cov neeg ua hauj lwm los txuam nrog Washburn Center seb nws yog volunteering, kev kawm txog tej yam kev puas siab puas ntsws, koom alongside lwm hloov los yog tau inspired los ntawm koj tej yam.

Lub xyoo Washburn Center Golf Classic

Peb txhua xyoo golf kev sib tw rallies ze li ntawm 150 neeg thiab cov thawj coj hauv zej zos uas tau zus ib cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws nyob rau lub caij nplooj ntoos hlav los yog thaum lub caij ntuj sov thaum lub caij ntuj sov.

Golfers, txuag hnub Monday, May 10, 2024, txaus siab rau 18 qhov ntawm exceptional fairways thiab pristine ntsuab!

Host ib pop-up kev tshwm sim

Host ib teev zoo siab nrog koj network. Washburn Center yuav ua hauj lwm nrog koj tham txog qhov chaw, attendees, thiab muab ib tug hais lus ntawm ib pop-up kev kawm ntawm koj tus kheej.

Host ib pluas su thiab kawm

Host ib pluas su thiab kawm los ntawm welcoming ib Washburn Center coj rau koj lub tuam txhab rau ib pluas su uas txuam yuaj rua tej yam kev puas siab puas ntsws rau cov me nyuam thiab seb lawv yuav pab tau lawv cov me nyuam, thiab cov hluas nyob rau hauv lawv tej zej zog.

drives

Sponsor thiab txhawb ib charitable tsav, xws li lub tsev kawm ntawv mov tsav rau lub yim hli ntuj, lub tsho tiv no tsav nyob rau hauv kaum ib hlis, los yog cov nyiaj so koobtsheej Toy Drive rau hlis ntuj nqeg.