May yog ib lub Hlis Ntuj! Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

Peb cov thawj coj

Raws li cov tib neeg ua Washburn Center hauv delivering transformative cov hluas kev puas siab puas ntsws

Pawg Thawj Coj Saib Cov Trustees

ANNA YOUNGMAN
President | Nws/nws/hers

Senior Client Executive
NavVis

KRISTINA MORTON
Vice President | Nws/nws/hers

Chief neeg khiav dej num
Pab Pawg Neeg APi

KENDRA REICHENAU
Treasurer | Nws/nws/hers

CEO
Heartland America

BRAD BECKMAN
Nws/nws/nws

COO/EVP
Smead Manufacturing Inc.

CHERYL BETHUNE
Nws/nws/hers

Vice President, Human Resources – International
General Mills, Inc.

SALLY BLANKS
Nws/nws/hers

Pab Dawb

LORRI BORGELT
Nws/nws/hers

Executive Vice President
Kev lig kev cai peev nyiaj

LAURA COLLINS
Nws/nws/hers

Senior Audit Manager
KPMG

LAUREN GILCHRIST
Nws/nws/hers

Senior Director
Collective rau zej zog kev noj qab haus huv
Me Nyuam Minnesota

TODD HEDBERG
Nws/nws/nws

Thawj coj ntawm cov strategy zoo
Cov pab pawg neeg Lacek

JIM HILT
Nws/nws/nws

CEO
Khoom vaj khoom tsev li cas, LLC

ELISA IHA
Nws/nws/hers

Peb Tes Num Tus Thawj Tswj Tsev Kawm
Minneapolis Public Schools

TUB FUABTAIS JIBUNOR
Nws/nws/nws

Senior Director
Cargill Risk Management

NOAH JONES
Nws/nws/nws

TuamTxhab Banking CFO
Huntington National Txhab cia nyiaj

KATHRYN KLIBANOFF
Nws/nws/hers

Thawj
2K Consulting

STEVE KOSLOW
Nws/nws/nws

Vice President, Chief Ethics thiab Compliance officer
Allianz

PK KRIHA
Nws/nws/hers

Senior Vice President, cov neeg ua hauj lwm cov kev pab cuam
Hav iav & mcLennan agency

TXAWM NTA HLO NTEV
Nws/nws/nws

Lub teb chaws muag khoom ua
Cargill

BEN MARKS
Nws/nws/nws

Tswj Thawj Tswj
Northborne Partners

JESSIE MILLER
Nws/nws/hers

Audit Manager
Deloitte

SARA RATNER
Nws/nws/hers

Senior Vice President,
Tsoom fwv ciaj uas muag & xaiv yaam teg num
Icario

S. JILL ROMANS
Nws/nws/hers

Pab Lub Taub Hau Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Rau Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Kev Loj Hlob & Zej Zog
St. Paul Academy & qhov ua siab tshaj tsev kawm ntawv

JAMISON WHITING
Nws/nws/nws

Pab Tus Kws Lij Choj Pab Tus Kws Lij Choj – Siv Pab Neeg
Nroog Minneapolis

Coj pab neeg no

CRAIG WARREN, MA
Chief Executive Officer | Nws/nws/nws

Craig (nws, nws, nws) yog ib feem catalyst uas muaj 25 xyoos xaiv yaam tswv yim npaj, muab tus me nyuam, EDI, thiab consulting kev nyob rau hauv pej xeem, ntiav, thiab nonprofit sectors. Nws yog kubsiab los ntawm ib tug muaj siab los tsim ntau equitable zej zog kev ua tau nyob ib ncig ntawm kev kawm ntawv, nyiaj tau los, kev ua hauj lwm, thiab kev noj qab haus huv.

Craig yog lub npe hu ua CEO of Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2022 thiab koom lub koom haum li Chief Administrative Officer nyob rau xyoo 2020. Ua ntej pub ntxiv tshaj Washburn Center, nws txais kev pab raws li Vice President of Enterprise solutions nyob Minnesota cov me nyuam lub tsev khaws puav pheej. Nws kev muaj xws li coj cwj pwm ntawm ntau dua ntxaib lub zos United txoj kev, zoo muas, Rockwell Automation, the Coca-Cola tuam txhab, Towers Perrin, thiab lub teb chaws As Mes Lis Kas pab tub rog.

Craig khwv nws master kawm ntawv los ntawm lub tsev kawm ntawv harris tsev kawm ntawv ntawm pej xeem txoj cai ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Chicago thiab nws bachelor tus los ntawm cov Johns Hopkins University. Nws yog ib tug thawj tswj qualified ntawm txoj kev loj hlob Intercultural Inventory.

Nyem no mus hnov Craig tham txog nws lub innovative kev thiab lub neej yav tom ntej ntawm inclusive coj rau Menttium podcast.

JENNY BRITTON, MSW, LICSW
Chief Clinical Officer | Nws/nws/hers

Jenny (nws, nws, nws) tau ua haujlwm nyob rau hauv ntau cwj pwm txij pub ntxiv tshaj Washburn Center nyob rau xyoo 2003. Jenny yav tas los muaj xws li elementary hnub kho, hauv-tsev neeg thiab tsev neeg txoj kev kho, tsev kawm ntawv kuas ib tug neeg thiab pab pawg neeg txoj kev kho, cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws, outpatient therapy thiab muab kev pab rau ib tug tsis muaj tsev nyob.

Nws tau txais nws Bachelors kawm ntawv nyob rau hauv kev ua hauj lwm thiab tsev neeg kev tshawb fawb los ntawm St. Olaf College thiab nws Masters hauv kev ua hauj lwm los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm St. Thomas/College of St. Catherine. Nws pib supervising rooj plaub tswj pab neeg nyob rau xyoo 2008 thiab cov Intensive In-home pab neeg hauv 2013.

Nws cheeb tsam ntawm kev txawj ntse muaj xws li pab cov me nyuam uas muaj kev puas siab ntsws disturbed, muab qhwv ib ncig cov kev pab rau cov me nyuam thiab tsev neeg uas tau raug tus kab mob trauma thiab muab rau hauv tsev neeg txoj kev kho. Jenny lub tsheb ciav hlau nyob EMDR (qhov muag zog desensitization reprocessing) thiab muaj ib passion rau kev kho tsev neeg ua ib tug tseem thiaj li yuav pab nrog lub sij hawm ntev thiab holistic healing.

MARY BENNETT, MS
Chief Development Officer | Nws/nws/hers

Mary Bennett (nws/nws/hers) yog ib tug proven zej zog-centered coj uas kim philanthropic kev nyob rau hauv cov kev kho mob thiab kev kawm ntawv.

Ua ntej pub ntxiv tshaj Washburn Center hauv 2023, Mary txais kev pab raws li tus Chief Development Officer rau lub McCullough-Hyde tsev kho mob Foundation uas nws zoo raug rau cov neeg mob uas muaj kev loj hlob mus txhim khu cov kev pab cuam thiab kev pab, cov neeg mob, thiab khoom siv.

Ua ntej McCullough-Hyde, nws txais kev pab raws li tus thawj coj ntawm loj Gifts rau lub tsev kawm ntawv ntawm professional Psychology thiab cov kawm ntawv qib siab uas kawm ntawv thiab human Services nyob Wright University. Mary tau txais kev pab rau ob peb boards uas kub siab rau kev kawm ntawv, cov kawm, nyiaj txiag empowerment, thiab cov me nyuam zoo ntawm cov me nyuam thiab tsev neeg. Nws khwv tau ib bachelor degree hauv cov poj niam txoj kev tshawb fawb ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Michigan, thiab ib tug tswv hauv College Kawm ntawv qib siab cov neeg ua hauj lwm los ntawm Miami University, Oxford, Ohio.

AMBER BUCK, MBA
Thawj coj ntawm Equity, Diversity & Inclusion | Nws/nws/hers

Amber (nws, nws, nws) pib nws cov hauj lwm raws li ib lub tsev kawm ntawv counselor nyob Zoo Academy hauv Minneapolis. Tom qab ib nyuag stint ntawm lub Northside Achievement Zone, nws transitioned rau kev kawm ntawv uas nws ua hauj lwm mus nqis yuam nqis, tswj tej teeb meem, thiab tsim muaj zog paab.

Amber muaj ib tug keeb kwm yav dhau los hais lus thiab theatre thiab tau siv cov strengths los tam sim no rau ntau lub npe xyoo. Grounded hauv trickle txog kev ncaj ncees kev ncaj ncees, nws tau siv nws cov hauj lwm kev hauj lwm ntxiv kawm thiab unlearn thaum txhawb lwm tus ua ib yam.

Nws tuas ib bachelor degree hauv kev tswj kev sib txuas lus ntawm North Dakota State University, ib masters hauv tsev kawm ntawv counseling ntawm UNC-Chapel toj thiab ib MBA los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Oregon. Nws hlub nyeem txhua yam thiab txhua yam, sim zaub mov tshiab, thiab siv sij hawm nrog nws ob tug me nyuam.

JULIE CARVER
Thawj coj, li cas thiab kev sib txuas lus | Nws/nws/hers

Julie (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2020 ua thiab tsim li cas thiab sib txuas lus peev xwm rau lub koom haum lub hom phiaj thiab hom. Nws theem kev nyob rau hauv neeg, lub koom haum thiab cov-profit teev uas nws tau pab rov energize sib txuas lus zoo, strengthen hom, thiab execute thoob ntiaj teb thiab lwm cov kev sib txuas lus. Nws tej yam txaus siab rau storytelling thiab nws advocacy rau cov me nyuam thiab kev puas siab puas ntsws yog tam sim no puag uas twb muaj lawm los pab kom muaj zog thiab tsim tau Washburn lub zej zog muaj.

Nws khwv tau ib bachelor kawm ntawv nyob rau hauv Lus Askiv/journalism ntawm Miami University.

BETH DAHLINE, LICSW
Chief Operating Officer | Nws/nws/hers

Beth (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2008 raws li ib lub tsev kawm ntawv raws li tus therapist, los ua tus nqi supervisor ntawm Washburn Center lub tsev kawm ntawv kuas kev pab cuam hauv 2013 thiab nyuam qhuav txav los rau hauv lub luag hauj lwm ntawm director of Program Administration hauv 2016. Ntxiv rau nws lub tsev kawm ntawv raws li ua hauj lwm hauv Washburn, Beth twb ua haujlwm nyob rau hauv ib lub tsev kawm ntawv raws li qhov kev pab cuam hauv Lincoln, Nebraska.

Beth tus lwm yaam puab paub muaj xws li kev kho mob (ib tug neeg, tsev neeg, pab pawg neeg ua hauj lwm), kho tus thawj tswj ntawm ib qhov chaw nyob, sau kom tsev hais plaub txiav txim kom muab kev soj ntsuam nrog cov hluas muab kev ncaj ncees, thiab muab ib tug neeg thiab tsev neeg ua hauj lwm hauv ib feem ntawm ib lub nroog yeem.

Beth yog kawm nyob rau hauv Trauma teem Cognitive Behavioral Therapy thiab PracticeWise. Nws tau txais nws bachelor tus kawm ntawv nyob rau hauv kev ua hauj lwm los ntawm cov kawm ntawv qib siab uas St. Scholastica. Nws master tus kawm ntawv yog tiav ntawm ob leeg University of St. Thomas/College ntawm St. Catherine tus social Work program.

KATE HUDAK, MSW
Director, Human Resources | Nws/nws/hers

Ua ntej pub ntxiv tshaj Washburn Center coj pab neeg nyob rau xyoo 2009, Kate (nws, nws, nws) ua haujlwm nyob rau hauv ntau cwj pwm rau Hearthstone ntawm Minnesota, nrog rau lub Assurance Coordinator, Thawj coj ntawm Human Resources thiab thawj coj ntawm cov kev pab cuam. Kate kawm tiav los ntawm St. Mary college of Notre Dame nrog ib B.A.. Tom qab ob peb xyoos ua ib tug hluas counselor nyob rau hauv ib qhov chaw kho mob, nws khwv tau ib Masters ntawm kev ua hauj lwm los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm St. Thomas/College of St. Catherine nyob rau xyoo 2007.

MOHAMED OMAR, MS, MBA
Chief Administrative Officer | Nws/nws/nws

Ua ntej pub ntxiv tshaj Washburn Center hauv 2023, Mohamed (nws/nws) txais kev pab raws li Chief nyiaj xwm ntawm lub tsev Minnesota Housing Fund (GMHF) uas nws qhia nyiaj haujlwm rau GMHF, thiab raws li lub Minnesota Equity Fund thiab NOAH Impact Fund. Ua ntej GMHF, nws yog ib tug senior hais txog nyiaj txiag executive thiab controller ntawm lub Metropolitan Council thiab ua ntej lawm hauv nws cov hauj lwm coj peev banking, consulting thiab auditing.

Mohamed khwv nws MBA nyob hais txog nyiaj txiag thiab entrepreneurship thiab MS nyob rau hauv cov ntaub ntawv systems ntawm lub Johns Hopkins University thiab tau txais nws bachelor degree hauv accounting ntawm George Mason University. Nws ua tiav cov Humphrey Txoj cai Koj txog haujlwm coj kev pab cuam ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota.

Koom haum saib xyuas

MARK COPPS, MBA
Thawj coj ntawm hais txog nyiaj txiag & Controller | Nws/nws/nws

Mark (nws/nws) nkaus Washburn Center hauv 2024 ua tus accounting, hais txog nyiaj txiag thiab nyiaj cycle tswj paab. Yav tas los, nws txais kev pab raws li thawj coj ntawm hais txog nyiaj txiag ntawm NuVasive, uas nws txaus siab rau lub tuam txhab ua hauj lwm kev loj hlob pab neeg no. Ua ntej NuVasive, nws yog thawj coj ntawm hais txog nyiaj txiag ntawm Medtronic hauv FP&A uas nws ua hauj lwm nrog lub Spine/Enabling Tech, Neuromodulation, neeg Ventures thiab Cardiac Phais lag luam. Ua ntej lawm nyob rau hauv nws cov hauj lwm nws ua haujlwm rau ob peb biotech/pharmaceutical tuam txhab uas muag thiab pib nws cov hauj lwm nyob rau hauv pej xeem accounting. Mark khwv nws MBA nyob hais txog nyiaj txiag los ntawm tsev kawm ntawv ntawm Washington thiab tau txais nws bachelor degree hauv accounting los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm St Thomas.

SHUNZYU HAIGLER
Thawj coj ntawm txoj kev loj hlob thiab khoom plig loj | Nws/nws/hers

Shunzyu (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau hauv lub Xya hli ntuj 2021 ua thiab nthuav lub koom haum txoj kev loj hlob thiab khoom plig loj.  Nws theem muaj 25 xyoos ntawm nonprofit kev loj hlob nyob rau hauv kev tsim kev ua tswv cuab, ua ib xyoos twg nyiaj, grant-sau ntawv, thiab organizing tshwj xeeb tshwj xeeb. Shunzyu theem nws NYC style, enthusiasm, thiab mob siab rau kev puas siab puas ntsws rau nws ua hauj lwm ntawm Washburn.

Nws khwv tau ib bachelor degree nyob hais txog nyiaj txiag los ntawm ntev Island University.

JENNIE ALEXANDER
Associate Director of Compliance & Client Access | Nws/nws/hers

Jennie (nws/nws/hers) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam hauv 2023. Nws mob siab rau compliance, kev kawm thiab zoo stem ntawm 15 xyoos ntawm kev coj, kev kawm thiab tus neeg mob tswj.

JENNA EGAN
Associate Director of Person Give | Nws/nws/hers

Jenna Egan (nws/nws/hers) los ua ib feem ntawm Washburn Center rau cov me nyuam hauv 2023, uas tau tsav los ntawm ib lub hom phiaj nplooj siab los facilitate hloov hauv achieving lawv philanthropic aspirations thaum uas advancing lub koom haum lub hom phiaj. Yog nqus ntawm nws kim heev keeb kwm yav dhau los nyob rau hauv zej zog khu, philanthropy, txheej xwm, thiab sib txuas lus nyob rau hauv cov nonprofit tiag tiag, Jenna enriches txoj kev loj hlob pab neeg txoj kev loj hlob. Nws ke rau fostering sib txuas ntawm hloov thiab meaningful ua, coupled nrog nws cov advocacy rau cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws, pab raws li ib tug cornerstone nyob rau hauv lub tsev thiab strengthening Washburn Center philanthropic zej zog. 

KYLE ERDMANN
Associate Director, Information Technology | Nws/nws/nws

Kyle (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2019 thaum ntxov li ib EHR thiab NWS Coordinator pab txhawb ib txoj kev hloov EHR thiab muab tshuab txhawb rau lub koom haum. Tsis ntev tom qab pib nws tau txiav txim tau transform txhua tus neeg siv tshuab kev ua ib yam dab tsi zoo thiab beneficial vim nws nquag pom qauv ntawm tshuab tsis ua hauj lwm thiab inefficiencies thiab manual processes uas yog wasting lub sij hawm, nyiaj, thiab cov chaw muab kev pab. Nws muaj siab mus ua hauj lwm rau ib lub hom phiaj-uas tau tsav lub koom haum thiab passion pab, qhia ntawv, thiab kev kawm kom nws pog thiab teem rau ntxiv Washburn lub hom phiaj los pab foster ib puag ncig uas tshuab yog siv tau, pab tau, thiab complimentary rau qhov nyuaj heev ua hauj lwm pab cov me nyuam thiab tsev neeg los ntawm kev puas siab puas ntsws.

LAURA TOMPKINS, MBA
HR Manager | Nws/nws/hers

Laura (nws/nws/hers) nkaus Washburn nyob rau lub ib hlis ntuj 2023, nqa tib neeg cov chaw muab kev pab thiab nonprofit coj kev los ntawm ntau lub zos ntxaib lub zos. Feem ntau tsis ntev los no, nws txais kev pab raws li Executive Director ntawm Joyce Preschool, ib nonprofit specializing nyob rau hauv ob hom lus thiab multicultural thaum ntxov. Laura yog passionate txog kev ua hauj lwm uas txhawb tsev neeg thiab cov me nyuam, thiab relishes siv tswv yim los tsim thiab khaws cov paab muaj zog. 

Laura muaj ib bachelor degree nyob rau Fabkis txoj & francophone kev tshawb fawb ntawm Carleton College thiab ib MBA ntawm lub carlson tsev kawm ntawv ntawm kev tswj ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota.

Kev Coj Kev Coj Noj Qab Nyob Zoo

LIBBY HAIGHT, MPP, MSW, LICSW
Director, Community kuas cov kev pab cuam | Nws/nws/hers

Libby Haight (nws/nws) nkaus Washburn hauv 2018 ua ib Spanish-hais lus Ntsoog Stabilization Therapist. Nws ua hauj lwm zoo nrog Latinx tsev neeg muaj kev puas siab puas ntsws crises. Nws nyuam qhuav txav los rau hauv txoj hauj lwm ntawm supervisor ntawm lub Ntsoog Stabilization Program ob peb xyoos tom qab ntawd. Tom qab nws kev ua hauj lwm zoo nrog Ntsoog Stabilization clinicians, Libby nyuam qhuav txav los rau hauv lub luag hauj lwm ntawm thawj coj ntawm Intensive Community Kuas Services. Ua ntej qhov ib tug neeg ua hauj lwm kev, Libby nyob rau 10 xyoo nyob Mexico lub zos, Mexico collaborating nrog lub koom haum hauv lawv kev siv zog los txhawb transparency thiab accountability nyob rau hauv tsoom fwv siv rau cov neeg txom nyem los tiv thaiv cov neeg txom nyem.

Libby muaj ib bachelor degree nyob International Relations, Spanish thiab lub tsev ua yeeb yam arts ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota. Nws muaj ib tug tswv hauv pej xeem txoj cai los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Chicago, thiab ib master tus nyob rau hauv kev ua hauj lwm los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota. Nws tuas licensure ua ib tug neeg sab nraud Independent Clinical Worker (LICSW).

NATALIE KENDRICK, LMFT
Thawj coj, Thaum Ntxov thiab Therapeutic Group Services | Nws/nws/hers

Natalie (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2005 ua ib tus therapist hauv Washburn Center txoj kev pab kho mob ua ntej qhov tsev neeg teem supervisor nyob rau xyoo 2007. Nws ces transitioned rau tus thawj coj rau thaum ntxov Childhood Mental Health Services thiab Therapeutic Pawg nyob rau xyoo 2019.   Natalie txoj kev muaj xws li muab kev pab rau cov me nyuam nyob rau hauv ntsoog, preschool hnub kho, nyob rau hauv tsev neeg txoj kev kho, tus me nyuam niam txiv psychotherapy, tsev kawm ntawv kuas txoj kev kho mob uas cov me nyuam los ntawm qib K-8, outpatient therapy nrog cov me nyuam thiab cov neeg laus thiab muab kev cuam tshuam thiab kev saib xyuas.

Natalie tau tiav txoj kev kawm nyob rau hauv CPP (Child-Parent Psychotherapy), Kev Loj Hlob Kho, EMDR (Qhov muag zog Desensitization thiab Reprocessing) thiab DC: 0-5 (ib tug qauv diagnostic qauv qhia txog kev puas siab puas ntsws thiab kev loj hlob disorders hauv cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me), MAP (Managing and Adapting Practice) thiab tau txais kev kawm kim heev nyob rau hauv Reflective Supervision/Kev sib tham.  Natalie lawm ib tug thawj coj hauv tsim lub C.A.M.P. qauv (CPP Agency Mentorship Program) nyob rau hauv lub xeev thiab twb tau muab kev kawm mus tsis tu ncua, saib xyuas thiab kev sib tham rau clinicians uas muaj siab yuav tsum rostered nyob rau hauv cov qauv CPP. Tsis tas li, Natalie muaj kuj tau xaiv los ntawm lub xeev Minnesota thiab Xoom rau peb yuav Washburn Center DC 0-5 lub koom haum tus kws qhia. 

Natalie khwv tau ib tug tswv kawm ntawv nyob rau hauv lub neej thiab tsev neeg therapy ntawm St. Mary University thiab ua tiav nws daim ntawv pov thawj hauv lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota tus me nyuam mos thiab thaum ntxov Childhood Mental Health Certificate Program. Natalie yog ywj siab tso cai raws li ib tug LMFT (Licensed Marriage thiab tsev neeg Therapy).

RACHAEL KRAHN, PSYD, LP
Director, Outpatient Services | Nws/nws/hers

Rachael (Dr. Krahn) tau ua haujlwm nyob Washburn Center txij xyoo 2000 thiab heev enjoys txoj kev kawm thiab supervisory components thiab raws li tus neeg tau txais kev pab hauv nws ua hauj lwm raws li tus Associate Clinical Director of Outpatient thiab tsev kawm ntawv raws li mental Health Programming. Rachael khwv nws BA hauv Psychology ntawm Hamline University thiab nws PsyD ntawm minnesota tsev kawm ntawv ntawm professional Psychology nyob rau xyoo 2000. Nws ua tiav nws American Psychological Association (APA)-accredited predoctoral internship ntawm Crestwood cov me nyuam center hauv Rochester, New York.

Rachael tau ua phem rau nws cov hauj lwm rau cov kev soj ntsuam thiab kho cov me nyuam, cov hluas thiab tsev neeg nyob rau hauv ib lub zej zog kev puas siab puas ntsws. Rau ib xyoo caum, nws saib xyuas Washburn Center Psychology Training Program thiab ua tiav rau nws tus kheej txoj kev tshawb no uas tso cai APA accreditation rau tus kws kho mob Pre-Doctoral Internship Program rau hlis ntuj nqeg 2012. Nws tau raug kawm nyob rau hauv niam txiv-tus me nyuam kev sib tshuam (PCIT), Qhov muag zog Desensitization thiab Reprocessing (EMDR), Trauma Teem Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), thiab xyaum, thiab nws cheeb tsam uas muaj xws li kev saib xyuas, trauma, ua si txoj kev kho, txuas thiab kev loj hlob, tsev neeg lub nruab nrog cev, thiab kev loj hlob.

JESSICA MATHWIG-OLSON, LICSW
Director, School-based Services | Nws/nws/hers

Jessica nkaus Washburn Center rau cov me nyuam hauv 2023 raws li tus thawj coj ntawm tsev kawm ntawv kuas cov kev pab. Nws theem 20 xyoo hauv zej zos kev puas siab puas ntsws thiab coj kev.  Nws khwv nws Bachelors hauv Psychology los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota thiab ib master tus nyob rau hauv kev ua hauj lwm los ntawm cov kawm ntawv qib siab uas St. Catherine/University of St. Thomas. Nyob rau hauv nws tej hauj lwm nws tau ua haujlwm nrog ib sab ntau yam teeb meem. Nws incorporates ib strengths kuas kev nrog mindfulness txheej txheem, teem thiab cognitive behavioral therapies pab cov neeg tau ua hauj lwm los ntawm lawv tej teeb meem. Nws specialties muaj xws li ntxhov siab vim, kev nyuaj siab, nws tus kheej, kev sib raug zoo, thiab tej yam kev tsim txom. Rau cov neeg uas thov nws, nws explores nrog lawv li cas teeb meem ntawm spirituality yuav txhawb lawv cov lus ntawm healing. Ua ib tug thawj coj, Jessica yog ua phem rau ntxiv curious thiab agile zoo txhawb nws pab neeg nyob rau hauv tsim tej yam uas aligns nrog lub hom phiaj ntawm peb ua hauj lwm ntawm Washburn Center.  

LAUREN NIETZ, LICSW
Thawj coj, kev kawm lub koom haum thiab tej kev loj hlob | Nws/nws/hers

Lauren nkaus Washburn Center nyob rau xyoo 2002 thiab txais kev pab raws li tus thawj coj ntawm hnub kev kho mob los ntawm xyoo 2006 – 2013 ua ntej focusing rau nws lub luag hauj lwm tshiab raws li tus kws qhia clinical trainer thiab Outpatient Therapist. Lauren muaj ntau tshaj ib xyoo caum ntawm kev muab txoj kev kho rau cov neeg laus, cov me nyuam, pawg thiab tsev neeg uas muaj chav nrog cov teebmeem ntawm trauma ua ib tsev neeg hauv tsev neeg therapist thiab hnub kho tusrapist. Nws utilizes Developmental Repair, ib tug qauv kho uas yog tsim ntawm Washburn Center rau cov me nyuam, thiab u lwm clinicians nyob rau hauv cov qauv. Lauren no kuj kawm nyob rau hauv tus me nyuam-niam txiv Psychotherapy (CPP), Qhov muag zog Desensitization thiab Reprocessing (EMDR) thiab DC: 0-3 (ib tug qauv diagnostic qauv qhia txog kev puas siab puas ntsws thiab kev loj hlob ntawm cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me). Nws tau txais nws masters ntawm kev ua hauj lwm thiab khwv tau nws tus me nyuam mos thiab thaum ntxov Childhood Mental Health Certificate ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota.

DAVID TIERSCHEL, LICSW
Thawj coj, Case Management and Assessment Team | Nws/nws/nws

Dave (nws, nws, nws) txais tus thawj coj ntawm rooj plaub tswj thiab cov kev soj ntsuam pab neeg nyob rau lub rau hli ntuj 2023 tom qab muab rau neeg noj raws li tus Interim Director ntawm rooj plaub tswj pib rau lub kaum ib hlis 2022.  Dave pib nws cov hauj lwm ntawm Washburn nyob rau xyoo 2011 ua ib clinical intern hauv lub tsev kawm ntawv raws li qhov kev pab cuam.  Nws tau ua haujlwm raws li ib tug case Manager, raws li ib hnub kho tus me nyuam thiab tsev neeg Therapist, thiab raws li ib tug saib xyuas kev tswj nyob rau hauv rooj plaub tswj program yav dhau los.  Dave kuj txhawb clinicians thiab supervisors li Credible trainer.  Nws theem ib passion rau kev txhim kho rau transformative kev puas siab puas ntsws rau cov me nyuam thiab tsev neeg nrhiav kev pab los ntawm Washburn.  Dave yog pheej curious mus nrhiav txoj kev txhawb Washburn lub clinicians nrhiav ib sustaining tshuav nyiaj li cas nyob rau hauv qhov chaw ua hauj lwm mus ntsib lub sij hawm ntev kev puas siab puas ntsws ntawm lub zos ntxaib lub zej zog.

Tus Saib Xyuas Kev Pab Cuam

BONNIE BRUNETTE, MSW, LICSW
Tsev kawm ntawv kuas | Nws/nws/hers

Bonnie Brunette (nws/nws/hers) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam hauv 2023. Muaj 25 xyoos nyob hauv daim teb thaum yau trauma thiab kev puas siab puas ntsws, Bonnie tau ua haujlwm raws li ib tug forensic interviewer, clinical supervisor, internship coordinator, ib tug neeg thiab pab pawg neeg therapist, thiab pab tswv yim. Nws yog kawm nyob rau hauv ntau yam kev kho modalities xws li EMDR, TF-CBT, thiab ua si txoj kev kho.

Bonnie tau txais nws Bachelor of Social Work degree hauv xyoo 1998 los ntawm Illinois State University thiab Master of Social Work degree nyob rau xyoo 2001 los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Illinois nyob Chicago. Ua ntej nws txoj hauj lwm tam sim no, Bonnie ua haujlwm nyob rau hauv cov kev pab cuam Division ntawm lub FBI 7 xyoo. Bonnie tau qhia lub teb chaws thiab thoob ntiaj teb kev kawm rau ntau yam hais txog kev tsim txom, tsis saib xyuas, exploitation, tib neeg lub rooj, thiab sextortion thiab tau pab raws li ib tug kws muaj txuj timkhawv rau cov chaw xws li lub teb chaws As Mes Lis Kas Attorney lub chaw ua hauj lwm thiab lub teb chaws As Mes Lis Kas pab tub rog.

Bonnie yog ib tug loj loj Jeopardy! Kiv cua, thiab twb xaiv sim rau kev kawm ntawv qib siab Jeopardy! Nyob rau xyoo 1998 los, tab sis sadly twb tsis xaiv vim nws tsis tau lub sij hawm poob ntawm tus buzzer tshaj plaws.

LAURA BULTHUIS, LICSW
Hnub Kho | Nws/nws/hers

Laura nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2008 ua ib hnub kho mob. Laura utilizes Developmental Repair, ib tug qauv kho uas yog tsim ntawm Washburn Center rau cov me nyuam, ua hauj lwm nrog cov me nyuam thiab lawv tsev neeg chav nrog cov teebmeem ntawm trauma. Hauv 2013, Laura transitioned rau Washburn Center lub tsev kawm ntawv kuas qhov kev pab cuam uas nws muab kev pab rau kev puas siab puas ntsws nyob rau hauv ob lub tsev kawm ntawv North Minneapolis pej xeem. Laura rov qab mus rau hnub kev pab kho mob raws li ib tus Pab Thawj Saib Xyuas Hauv 2015. Laura tau txais nws Masters ntawm kev ua hauj lwm hauv lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota. Nws kev nyiam muaj xws li thaum yau trauma thiab tej yam kev trauma rau tsev neeg lub nruab.

ALLIE BUTTS, MSW, LICSW
Rooj plaub no tswj | Nws/nws/hers

Allie xub nkaus Washburn Center rau cov me nyuam hauv 2014 ua ib tug me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws. Nws tau noj rau cwj pwm outpatient therapy nrog cov me nyuam thiab cov neeg laus thiab muab kev them nyiaj yug rau cov me nyuam preschool programs. Nws transitioned rau hauv ib lub luag hauj lwm supervisor nyob rau hauv rooj plaub tswj pab neeg ntawm Washburn hauv 2022. Allie muaj ib bachelor degree hauv Psychology ntawm Drake University thiab ib Masters ntawm kev ua hauj lwm los ntawm St. Catherine University thiab lub tsev kawm ntawv ntawm St. Thomas. Allie ntseeg hais tias nyob rau hauv Washburn Center rau cov me nyuam lub hom phiaj thiab txhawb ob tug neeg tau thiab lawv cov neeg ua hauj lwm los ntawm lub rooj sab laj uas lawv muaj, kawm strengths thiab resilience, tuav compassion thiab pab txo tej barriers los kho kom muaj nuj nqi. 

NATALIE CARUSO, MSW, LICSW
Tsev kawm ntawv kuas | Nws/nws/hers

JESSICA COHEN, PHD, LP
Outpatient Therapy | Nws/nws/hers

Dr. Cohen nkaus Washburn Center nyob rau xyoo 2000 thiab tau ua haujlwm raws li ib tug Outpatient Therapist, hnub kho supervisor thiab tam sim no raws li tus Outpatient Supervisor. Dr. Cohen tau txais nws PhD ntawm Adelphi University thiab ua tiav nws predoctoral internship thiab koj txog haujlwm ntawm Hennepin County kho mob center. Nws mam li ua haujlwm rau peb xyoos ntawm lub Eisemenger Learning Center/Wilder Foundation, uas nws muab txoj kev kho, rooj plaub tswj thiab tsev kawm ntawv kev sib tham rau cov me nyuam nrhiav tau li loj disturbed. Nws tej thaj chaw uas muaj xws li: DC: 0-3 (ib tug qauv diagnostic qauv qhia txog kev puas siab puas ntsws thiab kev loj hlob disorders nyob rau hauv cov me nyuam mos thiab cov me nyuam me), txoj kev kho nrog cov me nyuam yaus, EMDR (qhov muag desensitization reprocessing), cov neeg laus psychotherapy, trauma thiab attachment dynamics.

CLAUDIA DAML, PSYD, LP
Outpatient Therapy | Nws/nws/hers

Dr. Claudia Daml yog ib tug licensed psychologist uas twb tau ua hauj lwm hauv lub paj hlwb teb rau ob xyoo lawm. Nws khwv nws tus kws kho mob kawm ntawv los ntawm Minnesota Tsev Kawm Ntawv ntawm professional Psychology nyob rau xyoo 2007 thiab twb tau nrog Washburn Center rau cov me nyuam txij thaum ntawd los.

Nyob rau hauv nws lub luag hauj lwm tam sim no raws li Asst. Supervisor ntawm qhov kev pab cuam Outpatient nws muab kev saib xyuas thiab kev sib tham rau cov neeg ua hauj lwm thiab trainees rau ib tug neeg thiab pab pawg neeg hauv paus; muab ib tug neeg thiab tsev neeg txoj kev kho; kev kuaj xyuas puas hawv; thiab txhawb lub lag luam thiab cov administrative administrative xav tau kev pab los ntawm lub tuam tsev outpatient. Nws ntseeg hais tias nyob rau hauv ib holistic thiab collaborative kev zov uas honors uas nws cov neeg tau muaj tau nrog lawv tsev neeg tam sim no lawv nyob rau hauv lawv cov lus kev loj hlob thiab healing. Dr. Claudia yog ib tug supporter ntawm lub zej zog kev puas siab puas ntsws. Muab kev pab txhawb cov me nyuam thiab tsev neeg los ntawm diverse backgrounds siv ib multicultural thiab trauma-informed lens match zoo nrog nws siab inclusivity thiab kev hloov kev hloov.

Dr. Claudia yog passionate txog lub neej raws li ib tug hloov-txiag thiab yog yam nyob rau hauv nws lub zej zog. Nws tuas coj cwj pwm ntawm lub Rooj Tswjhwm Saib cov Golden Valley Foundation, poj niam lub peb hlis ntuj Minnesota, nws lub zos Senate Koog Tsev Kawm Ntawv, thiab lub xeev Advisory Council rau kev puas siab puas ntsws. Nyob rau hauv nws lub sij hawm spare nws yuav pom siv sij hawm nrog nws cov me nyuam, plotting nws mus txawv tebchaws adventure, los yog rowing rau tus dej zoo nkauj Mississippi dej.

NATALIE DUNPHY, MPH, LICSW
Tsev neeg teem | Nws/nws/hers

Natalie (nws/nws) yog ib tug saib xyuas supervisor, tus kws qhia, thiab tus me nyuam/tsev neeg therapist uas koom Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2009. Nws siv 9 xyoos nyob rau hauv ib hnub kho therapist cwj pwm ua ntej transitioning mus saib xyuas cov pab pawg neeg thaum ntxov thiab internship programming nyob rau hauv tsev neeg teem program, uas nws tau ua haujlwm txij li. Natalie muaj ib bachelor degree hauv psychobiology thiab kev tshawb fawb kev tshawb fawb los ntawm Swarthmore College, thiab nws master tus nyob rau hauv Public Health thiab Master tus nyob rau hauv kev ua hauj lwm los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota. Clinically, nws yog kawm nyob rau hauv kev loj hlob Kho, trauma-informed zov me nyuam, thaum yau kev puas siab puas ntsws, EMDR, TF-CBT, thiab CPP. Nws ua haujlwm nyob Washburn, vim nws ntseeg hais tias tsaug nyob rau hauv qhov chaw ua hauj lwm – thiab nyob rau hauv lub hom phiaj ntawm kev txhawb cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws thiab zoo.  Cov me nyuam thiab lawv tsev neeg tseem ceeb heev. Lawv tej teeb meem. Thiab lawv tsim nyog paub thiab xav tias txhua hnub.

SARAH GLOCKNER, MSW, LICSW
Rooj plaub no tswj | Nws/nws/hers

Sarah (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2010. Nws pib ua ib tug me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws, ces nyuam qhuav txav los rau hauv tsev neeg ua hauj lwm nrog tsev neeg teem qhov kev pab cuam, thiab transitioned rau ib tug saib xyuas lub luag hauj lwm rau rooj plaub tswj pab neeg nyob rau xyoo 2020.  Ob leeg supervisory thiab neeg ua hauj lwm, Sarah muaj ib passion rau txhawb tus neeg tseem thiab txhawb tag nrho cov kev nyab xeeb thiab tshuav nyiaj li cas. Nws lub hom phiaj yog ib txwm txhawb clinicians nyob rau hauv lub tsev rau lawv strengths, tsim lawv tus kheej clinical style thiab kev txawj ntse, thiab koj txaus siab rau navigating neeg ua hauj lwm uas yuav nyuaj rau lub sij hawm. Sarah ntseeg hais tias xav nyob rau hauv lub hom phiaj ntawm Washburn Center, thiab pom tau tias ib tug sib sib zog nqus gratitude rau cov neeg tau thiab tsev neeg uas ntseeg Washburn Center txhawb lawv rau lawv cov lus.  

Nws khwv tau ib bachelor degree hauv tus me nyuam Psychology los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota thiab ib Masters ntawm kev ua hauj lwm los ntawm St. Catherine/St. Thomas Tebchaws. Nws yog ib tug saib xyuas kev ua hauj lwm (Social Work Board pom zoo rau tus thawj coj, thiab kawm nyob rau hauv Kev Kho Loj Hlob, DC:0-5, ECSII, Child-Parent Psychotherapy, thiab tswj adapting Xyaum (MAP). 

STACIA JACOBSON GRAY, MS, LPCC
| Nws/nws/hers

Stacia (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2019 ua ib in-home clinician muab Intensive In-Home therapy rau cov me nyuam thiab tsev neeg muaj tej teeb meem loj stressors thiab traumatic txheej xwm. Stacia twb tau koom tes nrog cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws txij xyoo 2009, chiv ua hauj lwm nrog cov me nyuam thiab tsev neeg tej yam los ntawm autism thiab ntxiv rau ib tug tib neeg kub siab rau thaum ntxov thiab nurturing niam txiv txoj kev sib raug zoo. Hauv 2023, Stacia kuj pib muab kev pab cuam coj nyob rau hauv outreach Program, nrog rau cov niam txiv thiab cov chaw zov me nyuam los txhawb cov me nyuam, tsev neeg, thiab cov neeg zov me nyuam nyob rau hauv lawv cov zej zog.

Stacia theem ib wealth ntawm kev muab kev pab thaum ntxov nyob rau ntau yam uas tsis yog-profits teev thiab ib qhov tob ntawm kev kawm los ntawm kev sib raug zoo nrog tsev neeg heev heev thiab cov zej zog. Nws kuj theem kev thiab txaus siab rau holistic kho mob thiab cov integration ntawm xwm rau hauv txoj kev kho, xws li mindfulness kuas xyaum thiab horticultural therapy. Stacia yog energized thiab passionate txog cov me nyuam thiab tsev neeg, kev sib raug zoo thiab sib txuas, noj qab nyob zoo thiab tej teeb meem.

Stacia khwv bachelor degrees hauv Psychology, Therapeutic Recreation, thiab tej kev tshawb fawb los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm North Dakota. Nws khwv tau ib tug tswv kawm ntawv hauv Mental Health Counseling ntawm Capella University.

Stacia yog ib tug kws muaj tsheb tshawb fawb Txog Kev Soj Ntsuam (LPCC), National Certified Counselor (NCC), thiab Registered Horticultural Therapist (HTR). Stacia muaj tau kawm thiab rostered nyob rau hauv tus me nyuam Niam txiv Psychotherapy (CPP), nws muaj ntawv pov thawj raws li ib tug me nyuam mos attachment & Biobehavioral Catch-Up niam txiv cob qhia (ABC-infant), thiab nws yog sau npe ua ib lub vajvoog ntawm Security Parenting facilitator (COSP).

EMILY JOHNSON, LICSW
Intensive In-Home | Nws/nws/hers
MAGGIE KLEFSAAS, LMFT
Hnub Kho | Nws/nws/hers

Maggie (nws/nws/hers) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam ua ib intern nyob rau xyoo 2010 thiab nws kuj yog ib tus supervisors ntawm hnub kev pab kho mob txij xyoo 2016.  Nws muaj 12 xyoos ntawm kev ua hauj lwm nrog cov me nyuam, cov hluas, thiab cov neeg laus nyob rau hauv ib tug neeg thiab tsev neeg txoj kev kho.  Maggie muaj specialty kev kawm nyob rau hauv EMDR (qhov muag zog Desensitization thiab Reprocessing) thiab TF-CBT (Trauma Informed – Cognitive Behavioral Therapy).  Maggie txoj kev mus kom ze rau txoj kev kho yog lub tsev txoj kev sib raug zoo siv authenticity, lom zem, thiab tswv yim los tsim ib qhov chaw uas neeg yuav pom thiab to taub.  

Nws strives uphold ib racist los tiv thaiv racist, LGBTQ + affirming, thiab culturally responsive chaw uas tsim nyog thiab hwm txhua tus me nyuam thiab tsev neeg.

BARB KUKUROBOMAN, LMFT
Ntsoog Stabilization | Nws/nws/hers

Barb Kukuroboman (nws/nws/hers) siv li 20 xyoo muab kev puas siab puas ntsws hauv lub zej zog, ua hauj lwm ncaj qha mus rau cov me nyuam thiab lawv tsev neeg pab lawv txawj ntse thiab regain stability. Raws li ib tug Board-Pom zoo supervisor rau LMFT thiab LPCC, nws builds sib sib zog nqus ntseeg nrog nws tsev neeg los ntawm ib tug collaborative kev nrog foundations ntawm strengths kuas, multicultural thiab interpersonal approaches.

Barb muab rau ntau hom kev xav tau, nqa mus rau hauv nws txoj hauj lwm specialized kev kawm nyob rau hauv trauma-informed therapy frameworks, EMDR, TF-CBT, DBT, MAP, Developmental Repair thiab Motivational Interviewing. Nws khwv nws Bachelor tus nyob psychology ntawm Concordia University hauv St. Paul, thiab nws master tus nyob psychology ntawm Chaminade University hauv Honolulu.

Raws li ib tug saib xyuas, Barb hlub loj hlob alongside nws lug txhawb cov miv, ua thiab kev kawm ib compassionate thiab muaj zog pab neeg uas zoo rau cov zej zog lawv pab. Nws ntseeg hais tias tag nrho cov neeg tsim nyog equitable thiab yooj yim mus saib tau kev puas siab puas ntsws, txais tos thiab affirming cov backgrounds ntawm tag nrho cov hluas thiab cov neeg laus alike.

KASHMIR KUSTANOWITZ, LICSW
Tsev neeg teem | Nws/nws/hers

Kashmir (nws/nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam ua ib tug saib xyuas supervisor thiab clinician nyob rau hauv tsev neeg teem qhov kev pab cuam nyob rau xyoo 2021. Ua ntej yuav los Ntxuav, Kashmir ua haujlwm raws li ib tug in-home clinical therapist hauv lub SEED Program los ntawm cov me nyuam lub tsev kho mob ntawm Oakland, txhawb cov me nyuam nyob rau hauv tsev zov me nyuam nrog lawv niam thiab txiv thiab cov neeg zov me nyuam thoob plaws hauv lub reunification thiab/los yog adoption process. Nws muaj kuj ua haujlwm nyob rau hauv ntau lwm yam kev puas siab puas ntsws nyob hauv lub teb chaws, xws li ib tug tsis muaj tsev nyob-hauv qhov chaw, lwm txoj rau incarceration qhov kev pab cuam rau cov hluas, thiab ib qho outpatient trauma clinic.

Kashmir ntseeg hais tias kev puas siab puas ntsws ua hauj lwm yog kev ncaj ncees kev ncaj ncees thiab tias ib tug neeg healing thiab lub nruab hloov yuav tsum mus tes-rau-tes. Nws muaj specialized kev kawm nyob rau hauv trauma thiab thaum ntxov, xws li ib daim ntawv pov thawj rau tom qab traumatic kev tshawb fawb los ntawm qhov trauma Center ntawm JRI, thiab nws ua tiav cov Napa Infant-Parent Mental Health Fellowship los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm California, Davis. Clinically, Kashmir yog kawm nyob rau hauv tus me nyuam Niam txiv Psychotherapy (CPP) thiab tam sim no apprenticing ua ib tus kws qhia CPP.

Kashmir yog honored pab cov me nyuam yaus thiab lawv tseem ceeb grown-ups sib txuas lus txog tej yam loj, thiab koom rau hauv impromptu tus me nyuam coj seev cev ob tog. Kashmir yog awe inspired los ntawm qhov chaw ua hauj lwm ntawm nws lug txhawb cov miv thiab pom tau muaj kev cuam tshuam uas ua hauj lwm rov qab thaum saib xyuas raws li ib tug profound privilege.

BECCA LAIS, MSW, LICSW
Ntsoog Stabilization | Nws/nws/hers

Becca (nws/nws) nyuam qhuav txav los ntawm Tulsa, OK rau lub ntxaib ntxaib lub zos nyob hauv ntuj 2022 thiab pib ua hauj lwm raws li ib tug Ntsoog Stabilization Therapist nrog Washburn Center rau cov me nyuam tsocai tom qab nws tawm. Rau 9 xyoo dhau los, Becca tau ua haujlwm raws li ib tug xib fwb tshwj xeeb, cov hluas saib, thiab tsev kawm ntawv kuas therapist, thiab txhua yam ntawm cov yaam puab paub muaj uniquely zoo li tus foupective nws tuas hnub no. Tsis ntev los no, Becca transitioned rau lub luag hauj lwm ntawm Ntsoog Stabilization Supervisor thiab yog xav thov ua tsaug rau lub sijhawm los txhawb cov amazing cov neeg uas ua rau lub ntsoog pab neeg no. Nws ntseeg tias kev puas siab puas ntsws yuav tsum muaj txoj cai thiab tsis muaj ib tug nyog tseem coj nws tus kheej mus ua hauj lwm.

Nws khwv tau ib bachelor kawm ntawv nyob rau hauv kev sib haum xeeb kev tshawb fawb los ntawm kev kawm ntawv qib siab uas St. Benedict thiab nws Masters hauv kev ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv ntawm Oklahoma-Tulsa.

ALEX LIU, MA, LPCC
Tsev kawm ntawv kuas | Nws/nws/nws

Alex (He/nws) yog ib tug board-pom zoo supervisor thiab twb tau ua hauj lwm hauv lub paj hlwb teb nrog cov me nyuam thiab tsev neeg rau kwv yees li ntawm 10 xyoo. Alex siv ib feem ntau ntawm nws cov hauj lwm kev puas siab puas ntsws muab kev pab ua ntej tsev kawm ntawv/tsev kawm ntawv muaj hnub nyoog kev puas siab puas ntsws thiab ntau nyuam qhuav tsev kawm ntawv kuas cov kev pab hauv Minneapolis Public Schools los ntawm Washburn Center rau cov me nyuam. Alex views nws lub luag hauj lwm ua ib collaborative tuav qhov chaw yuav tsum nrog, kawm, loj hlob thiab txhawb amazing clinicians muab ua hauj lwm kom lub plawv Washburn Center rau cov me nyuam kom ticking. Nyob rau hauv nws lub sij hawm dawb, Alex enjoys ua hauj lwm, mloog suab paj nruag thiab siv sij hawm nrog nws tsev neeg.

MEGHAN MAHONEY, LPCC, LMFT
Tsev neeg teem | Nws/nws/hers

Meghan (nws/nws) yog ib tug saib xyuas kev saib xyuas, tus kws qhia, thiab tus me nyuam thiab tsev neeg uas koom Washburn hauv 2016. Nws yog dually licensed ua ib lub neej thiab tsev neeg Therapist thiab professional Counselor. Ua ntej ua hauj lwm hauv Washburn, Meghan pib nyob deb nroog kev puas siab puas ntsws, thiab yog foundationally kawm nyob rau hauv Dialectical Behavior Therapy (DBT), khiav ib tug poj niam thiab txiv neej cov pab pawg neeg, thiab muab outpatient therapy hla lub hnub nyoog span. Meghan pom tau hais tias tag nrho nws cov neeg laus tau thaum ntxov trauma, thiab txiav txim siab txav nws kub siab rau cov me nyuam yaus hauv lub hopes mus mitigate loj thiab pheej mob hlwb.

Ntawd lus ntawm focusing rau cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws txuas ntxiv mus thaum nws nyuam qhuav txav los rau lwm lub tsev kho mob nyob deb nroog, saib xyuas thiab tswj ib ctSS txawj ntse, qhov kawm nyob rau hauv tus me nyuam Niam txiv Psychotherapy (CPP), thiab muab kev saib xyuas kom ntxov rau cov neeg ua hauj lwm thaum ntxov ntawm lub taub hau pib. Meghan nkaus Washburn lub tsev neeg teem pab neeg ua ib lub tsev kho mob nyob rau hauv tsev kho mob rau 2 xyoos ua ntej yuav tsiv mus nyob rau hauv ib lub luag hauj lwm supervisory. Meghan yog tam sim no apprenticing ua ib tus kws qhia CPP. Meghan tuas ib bachelor ntawm daim duab nyob rau hauv kev sib txuas lus thiab daim duab los ntawm cov kawm ntawv qib siab uas neeg dawb Huv Benedict thiab neeg dawb huv John University, ib master tus tswv ntawm Science hauv Counseling thiab me nyuam kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm hauv Minnesota University Mankato, thiab ib daim ntawv pov thawj ntawm infant thiab Childhood Mental Health ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota.

Meghan hlub ua hauj lwm ntawm Washburn Center rau cov me nyuam vim nws ntseeg hais tias nyob rau hauv zej zog kev puas siab puas ntsws. Nws hlub txhawb cov me nyuam thiab lawv cov neeg zov me nyuam los ntawm lub sij hawm nyuab heev, thiab kuj hlub txhawb clinicians nyob rau hauv kev xav, intentional, thiab transformative zov txoj kev uas tus nqi tsev neeg lub nyuas thiab qhov tseem ceeb.

MARLENE OVALLE STIEHM, PSYD, MS, LMFT
Outpatient Therapy | Ob hom lus Outpatient Staff Clinician | Nws/nws/hers

Dr. Marlene Ovalle Stiehm yog ib tug kws kho mob psychology thiab ib licensed marriage thiab tsev neeg Therapist. Nws khwv tau ib Bachelor of Arts Degree hauv Psychology nrog ib tug menyuam yaus nyob Spanish ntawm California State University, Northridge nyob rau xyoo 2001. Nws khwv tau ib master of Science Degree hauv Counseling nrog ib specialization hauv lub neej thiab tsev neeg therapy ntawm California State University, Northridge nyob rau xyoo 2003. Thaum kawg, nws khwv tau ib tug kws kho mob kawm ntawv hauv Counseling Psychology ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm St. Thomas hauv Minneapolis hauv xyoo 2011.  

Dr. Marlene tiav ib tug kws kho mob Practicum ntawm lub zej zog Koom tes hauv Minneapolis, Tus kws kho mob practicum ntawm lub Inter-Professional Center rau Counseling thiab raws li txoj cai pab nyob rau hauv Minneapolis, thiab tus kws kho mob practicum ntawm Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau hauv Minneapolis. Nws ua tiav ib pre-Doctoral Internship thiab tom qab tus kws kho mob Fellowship ntawm Washburn Center rau cov me nyuam. Ntxiv rau nws txoj kev kawm kim heev, Dr. Marlene muaj kuj muab kev saib xyuas kev saib xyuas thiab kev sib tham rau cov koom haum hauv Minnesota thiab California. Nws tau muab kev pab rau cov me nyuam, tsev neeg, thiab cov neeg laus nyob rau ntau qhov chaw, xws li inpatient thiab zej zog kev puas siab puas ntsws, txij thaum 1999.  

Dr. Marlene yog ib pawg thawj coj saib xyuas kev pom zoo rau minnesota Board of Marriage and Family Therapy thiab Minnesota Board of Behavioral Health and Therapy. Dr. Marlene yog certified hauv Xyaum tswj thiab Adapting xyaum (MAP) thiab muaj kim heev txoj kev kawm nyob rau hauv Trauma-teem Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), Dialectical Behavior Therapy (DBT), DC: 0-5, thiab qhov muag desensitization Reprocessing (EMDR).  

Tam sim no, Dr. Marlene muab ob hom lus (Spanish/English) tej kev pab cuam kom tau txais kev pab Latine tsev neeg nyob rau hauv lub zos ntxaib ntxaib thiab saib xyuas cov neeg ua hauj lwm hauv lub Outpatient Program nyob Washburn Center rau cov me nyuam. Dr. Marlene lub chaw txaus siab thiab kev txawj ntse muaj xws li cov Latine/neeg tsiv teb, systemic tsev neeg txoj kev kho, txoj kev trauma, ua si txoj kev kho, txuas thiab kev loj hlob, kev saib xyuas thiab kev kawm, thiab nqis, ntau haiv neeg lus, thiab nrog rau cov ntsiab lus. 

HEATHER RHINES, LMFT
Hnub Kho | Nws/nws/hers

Heather (nws, nws, nws) nkaus Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2003 ua ib intern hauv lub Preschool Day Treatment Program.  Tom qab nws internship hauv ntuj 2004, Heather yog ntiav raws li ib tug me nyuam thiab tsev neeg Therapist hauv Washburn Center txoj kev kho mob thiab siv 11 xyoos nyob rau hauv lub luag hauj lwm no ua ntej qhov ib hnub kho supervisor hauv 2015.

Heather muaj ib passion rau cov neeg ua hauj lwm hauv utilizing txoj kev loj hlob Kho qauv nyob rau hnub kho pawg thiab pab cov me nyuam thiab lawv tsev neeg to taub thiab txuas rau lawv tus cwj pwm los ntawm authentic sib txuas thiab kev sib raug zoo. Heather siv lom zem, ua si, kos duab, phau ntawv, mindfulness, etc. pab tshawb thiab ntsib lub siab ntsws, kev puas siab puas ntsws, thiab kev puas siab puas ntsws ntawm nws cov neeg tau.

Heather txoj kev soj ntsuam muaj xws li muab kev pab rau cov me nyuam nyob rau hauv preschool Hnub, Cov me nyuam thiab tsev neeg nyob ntsoog, kev soj ntsuam kev sib tham nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, hauv tsev neeg txoj kev kho, outpatient therapy nrog cov me nyuam yaus thiab cov hluas thiab muab kev saib xyuas thiab kev saib xyuas.  Heather tau tiav txoj kev kawm nyob rau hauv kev loj hlob Kho, TFCBT, thiab DC: 0-5.

Heather khwv tau ib tug tswv kawm ntawv hauv Counseling thiab me nyuam kawm ntawv Psychology ntawm university of Minnesota thiab tom qab ib lub neej thiab tsev neeg daim ntawv pov thawj los ntawm St. Mary lub tsev kawm ntawv.  Heather yog ywj siab tso cai raws li ib tug LMFT.

KARA SANKARAN, LICSW
Tsev kawm ntawv kuas | Nws/nws/hers

Kara nkaus Washburn Center nyob rau xyoo 2007 ua ib clinician nyob rau hauv ob qhov kev pab cuam Outpatient thiab tus me nyuam txoj kev loj hlob Policing program, Ib collaborative program nrog lub Minneapolis tub ceevxwm, University of Minnesota, DAP thiab Tubman muab psycho-education thiab txhawb tsev neeg uas nws cov me nyuam twb nyuam qhuav pom kev kub ntxhov. Kara tau txais nws Masters ntawm kev ua hauj lwm los ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Michigan thiab ua hauj lwm nyob rau hauv kev kho mob foster, thaj kho rau cov niam txiv hluas thiab cov St Paul Public School lawv ua ntej pub ntxiv tshaj Washburn Center. Kara yog kawm nyob rau hauv Trauma Teem Cognitive Behavioral Therapy thiab kev nyiam muaj xws li ntxhov siab vim disorders, txuas ua hauj lwm, cognitive behavioral therapy, hluas txoj kev loj hlob thiab emancipation teeb meem thiab trauma. Kara yog tam sim no tus nqi supervisor ntawm Washburn lub tsev kawm ntawv kuas qhov kev pab cuam.

JESSICA SINKO, PSYD, LP
Tsev kawm ntawv kuas | Nws/nws/hers

Dr. Sinko pib nws cov hauj lwm ntawm Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2011 ua ib tug kws kho mob tom qab koj txog haujlwm hauv qhov kev pab cuam Outpatient. Nws luv luv tshuav lub koom haum tom qab tiav nws koj txog haujlwm, tiam sis rov qab mus rau lub tsev kawm ntawv kuas Mental Health Program hauv 2013 thaum ntxov. Dr. Sinko muab tsev kawm ntawv kuas ib tug neeg thiab tsev neeg txoj kev pab cuam, thiab raws li lub tsev kawm ntawv kev sib tham thiab kev kawm kom txog rau thaum 2016, thaum lub sij hawm uas nws transitioned rau hauv lub luag hauj lwm ntawm assistant Supervisor rau lub tsev kawm ntawv kuas Mental Health Program thiab nyob rau xyoo 2018 los ua supervisor rau tsev kawm ntawv kuas kev pab. Nws muaj kuj collaborated nrog lub Psychology Training Program los facilitate psychoeducation thiab kev txawj ntse pawg nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv teev thiab tam sim no koom rau hauv psychological kuaj kev sib tham.

Dr. Sinko tau txais nws BA hauv tus me nyuam Psychology thiab Sociology ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Minnesota thiab nws MA thiab PsyD hauv Clinical Psychology los ntawm minnesota tsev kawm ntawv ntawm Professional Psychology nyob rau xyoo 2011. Nws ua tiav nws American Psychological Association accredited internship ntawm qhov kev taw qhia center nyob ntev puam, California. Dr. Sinko muaj specialized kev kawm nyob rau hauv DC: 0-3 kev soj ntsuam thiab txoj kev kho thiab yog ib daim ntawv pov thawj Trauma Teem-Cognitive Behavioral thiab PracticeWise therapist. Nws kev nyiam muaj xws li: psychological kuaj, ua si txoj kev kho, trauma, ntxhov siab vim, kev nyuaj siab, kev nyuaj siab, kev nyuaj siab, kev saib xyuas, kev saib xyuas, thiab kev pab cuam.

MELISSA SOVAK, PSYD, LP
Psychology Training Program | Nws/nws/hers

Dr. Sovak nkaus WCC ua ib Postdoctoral khub nyob rau xyoo 2010, tom qab ua tiav nws tus kws kho mob Internship nyob Neighborhood Involvement Program hauv Minneapolis, MN. Dr. Sovak muab ib tug neeg thiab tsev neeg txoj kev kuaj thiab puas hawv kuaj, thiab raws li kev saib xyuas rau cov kws kho mob trainees. Dr. Sovak yog muaj ntawv pov thawj rau TF-CBT, peev xwm tswj thiab Adapting Xyaum (MAP), thiab tau txais kev kawm tshwj xeeb hauv EMDR thiab DC 0-5 kev soj ntsuam. Nws yog ib daim ntawv qhia map Training Professional, thiab muab MAP kev kawm thiab kev sib tham tsis pub dhau WCC thiab thoob plaws hauv lub xeev Minnesota. Dr. Sovak no kuj yog ib tug neeg pab tswv yim nrog Practicewise, uas nws muab kev sib tham thiab tag nrho cov ntaub ntawv rov los xyuas dua rau cov neeg hla teb chaws Asmeskas mus nrhiav peev xwm ua ib MAP therapist. Nws twb yog ib tug xibfwb adjunct xibfwb tsib xyoos nyob rau hauv lub Masters hauv Clinical Psychology Program ntawm Argosy University/ntxaib lub zos.  Dr. Sovak lub chaw ntawm kev txaus siab muaj xws li: Interpersonal trauma, ntxhov siab vim, kev nyuaj siab, kev nyuaj siab, kev taw qhia, kev tu siab thiab poob, neurodevelopmental disorders, saib xyuas thiab kev sib tham, thiab MAP.

LINDSAY WILHELMY, MA, LMFT
Washburn Acute Response Model (WARM) | Nws/nws/hers

Lindsay (nws, nws, nws) pib interning ntawm Washburn Center rau cov me nyuam nyob rau xyoo 2008 hauv lub Outpatient Program, pub ntxiv tshaj qhov Ntsoog Stabilization Program ua ib clinician nyob rau xyoo 2009. Nws nkaus lub pab (team) SOV ua ib clinician nyob rau xyoo 2019 thiab transitioned rau WARM Program Supervisor nyob rau xyoo 2020. Lindsay khwv tau ib tug tswv kawm ntawv los ntawm St. Mary lub tsev kawm ntawv hauv lub neej thiab tsev neeg therapy thiab yog ib lub neej licensed thiab tsev neeg therapist thiab raws li ib pawg thawj coj saib kev pom zoo. Lindsay yog passionate txog kev xyaum zoo rau kev txhawb tsev neeg muaj ib lub paj hlwb ntsoog thiab muab yooj ywm yooj ywm thiab xyaum kev mus kom tau raws li cov kev xav tau ntawm tsev neeg peb pab.

COV NEEG UA HAUJLWM SPOTLIGHT:
Jenny Britton, MSW, LICSW
Chief Clinical Officer

Jenny txoj hauj lwm muaj revolved thiab evolved nyob ib ncig ntawm cov me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws. Nws mob siab rau cov me nyuam yog ib hallmark txij thaum nws cov hauj lwm thaum ntxov nyob rau thaum ntxov hnub kho los ntawm kev ua lub koom haum comprehensive kev xyaum ntawm ntau tshaj 200 therapists thiab rooj plaub tswj.

Jenny tus calming thiab reflective xyaum yog nws hu rau card — thiab pab zoo lawm thiab loj hlob Washburn cov kev pab cuam thiab innovations. Thaum nws yuav tsis tu rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov neeg tau, Jenny yog ua noj tau ib cua daj nrog cov neeg nws hlub, traipsing rau sab qaum teb ntug dej los yog snuggling nrog nws 4-legged pal Ziggy.

Jenny tus nyiam zaub mov: dej khov cream txhua hnub ntev!

Jenny tus nyiam tsocai: "thaum kawg xwb peb yam teeb meem: ntau npaum li cas koj hlub, li cas maj mam koj nyob, thiab li cas gracefully koj cia mus tej yam tsis meant rau koj."