Tag nrho cov me nyuam tsim nyog zoo, zoo, txais tos tej chaw loj hlob.

CEO Craig Warren joins Menttium Podcast tham txog lub neej yav tom ntej ntawm inclusive coj hauv neeg America

Nyob rau hauv no rov, Craig Warren hais txog inclusive coj thiab ua ib lub koom haum kom DEI yog reflected nyob rau hauv cov cai, txheej txheem, thiab nyuas. Nws tham txog qhov txawv ntawm ib tug neeg bias thiab lawv bias thiab txhawb cov thawj coj siv cov ntaub ntawv los ntsuas DEI kev ua tau. Nws notes tias nom tswv inclusive yuav tsum ua lawv tus kheej reflection thiab yuav tsum ua raws li txoj cai Platinum.