Tswv yim rau cov me nyuam kawm txog lawv tus kheej

Thaum muaj zog txoj kev xav npuas, cov lus ntawm ib tug me nyuam lub hlwb shuts thiab lawv feem ntau tsis tau muab lo lus rau lawv zoo li cas los yog xav logically. 

Ob niam txiv pab tau nkawd cov me nyuam yog muab lawv hom lus thiab cia lawv paub lawv txoj kev xav.